TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Człowiek odbiera świat poprzez różne zmysły, takie jak wzrok, słuch, smak, dotyk, węch oraz dodatkowe, które są związane z bólem, równowagą a także z napięciem mięśniowym.
Proces w którym układ nerwowy odbiera różne bodźce i odpowiednio przetwarza nazywamy integracją sensoryczną.
Jeśli system nie działa prawidłowo, u dziecka mogą wystąpić różne nieprawidłowości, które mogą wpływać m.in. na:
-nieprawidłowy rozwój motoryki dużej, dziecko ma trudności z bieganiem i postawą ciała, wydaje się niezgrabne ruchowo
-trudności z samoobsługą (ubieranie się, samodzielne jedzenie)
-opóźniony rozwój mowy
-nadwrażliwość na bodźce (niechętnie myje włosy, obcina paznokcie)
-zaburzenia równowagi
-problemy z regulacją emocji (nadmierna wrażliwość, nerwowość, problemy z koncentracją uwagi)
-trudności z motoryką małą(nieprawidłowy chwyt)
-nienaturalny lęk przed wysokością
-unika zabaw związanych z brudzeniem się
-opanowywanie umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się)
-nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)

Oprócz tego terapia zalecana jest także dla dzieci z:

-autyzmem;
-zespołem Aspergera;
-zespołem kruchego chromosomu X;
-niepełnosprawnością intelektualną;
-mózgowym porażeniem dziecięcym;
-zespołem Downa;
-innymi sprzężonymi zaburzeniami;
-grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych.

Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży.