Proponujemy nowatorskie metody reedukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez dyplomowanych terapeutów.
Prowadzimy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapię pedagogiczną z elementami arteterapii i muzykoterapii.
Reedukacja – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jest podstawową formą pomocy dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, a także dzieci z tak zwanej grupy ryzyka dysleksji w przypadkach gdy dziecko nie radzi sobie z ortografią, źle czyta, pomija litery, przekręca litery, jego pismo jest nieczytelne.
Proponujemy:
* zapobieganie lub pomoc w zaistniałych już niepowodzeniach w nauce
* zindywidualizowany program terapeutyczny, dostosowany do potrzeb dziecka
* różnorodne, ciekawe metody pracy
* naukę kształtnego pisania
* uczenie czujności ortograficznej
Reedukacja – terapia pedagogiczna – stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczenie niepowodzeń szkolnych oraz wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.
Efektywność terapii zależy przede wszystkim od wczesnego wykrycia zaburzeń, systematyczności i długoterminowości pracy.
Trudnościom szkolnym często towarzyszą trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.
Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników w grupie od 2-5 uczniów), aby spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach.