Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15 lat.
Jeśli chcecie wesprzeć umiejętności społeczne Waszego dziecka, trening jest idealnym do tego programem.
Każda grupa będzie prowadzona przez profesjonalnego terapeutę z wieloletnim doświadczeniem.

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe przeznaczone zarówno dla dzieci z diagnozą ZA, ADHD jak i dla dzieci, które pragną wzmocnić swoje umiejętności w zakresie kompentencji społecznych. Pomocne też są dla osób agresywnych, nieśmiałych, takich które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Praca nad zmianą zachowań z niewłaściwych na społecznie pożądane odbywa się za pomocą ściśle zaprogramowanego i zaplanowanego sposobu.
Podczas treningu ćwiczymy umiejętności deficytowe dla osób w danej grupie. Dlatego przed rozpoczęciem zajęć ważne jest rozpoznanie niepożądanych zachowań u dziecka.

Liczba dzieci w grupie
Zajęcia TUS odbywają się zazwyczaj w małych grupach liczących kilka osób. Prowadzone są przez jednego bądź dwóch terapeutów- psychologów. Praca w małych grupach daje możliwość dostosowania formy zajęć do potrzeb i możliwości poszczególnych jej członków, a także zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stałości.

W jakie dni tygodnia?
Zajęcia będą odbywały się co tydzień. W zależności od wieku i liczby dzieci, które się zapiszą, uruchomimy grupy, które będą miały swoje spotkania popołudniami i w sobotę. Start po uformowaniu się grupy zgodnej wiekowo.

Zajęcia dla dzieci młodszych prowadzone są w sposób atrakcyjny, łącząc zabawę z nauką niezbędnych umiejętności. Podczas treningu stosowane są różne metody aktywizacji uczestników: gry, zabawy, dyskusje, odgrywanie scenek, zadania grupowe.

Zapisując się na Trening Umiejętności Społecznych w Centrum MedicaGold macie Państwo pewność, że powierzacie Wasze dzieci wykwalifikowanej kadrze psychologów.