Terapia poznawczo-behawioralne — jak działa?

dziewczynka rozmawiająca z kobietąCBT, czyli inaczej terapia poznawczo-behawioralna, to nurt w psychologii charakteryzujący się osiąganiem dobrych wyników w krótkim czasie. Jest to spojrzenie na problemy osób z niej korzystających w sposób zadaniowy, ukierunkowany na dotarcie do przyczyny problemu i poszukania skutecznego rozwiązania. Do jej przeprowadzenia konieczna jest dobra współpraca między psychologiem i pacjentem. Skuteczna terapia kognitywno-behawioralna pomoże uporać się nie tylko z problematycznymi zachowaniami, ale także z trudnościami emocjonalnymi i dużą liczbą rodzajów zaburzeń psychicznych.

Terapia CBT dla dzieci i młodzieży

Skuteczność terapii CBT jest bardzo duża, dlatego zdecydowano się ją wykorzystywać podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. Wystarczy cykl kilkunastu lub kilkudziesięciu spotkań, by dziecko nauczyło się radzić sobie z problemami, które sprawiają, że czuje się nieprzystosowane do reszty. Szybkość działania terapii jest oczywiście uzależniona od konkretnego przypadku, ale dzięki wymiernym efektom pojawiającym się po krótkim czasie uczęszczania na spotkania z psychologiem, pojawia się duże zaangażowanie ze strony pacjenta. Nic nie motywuje lepiej niż postępy. Pomogliśmy już wielu rodzicom dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami, chętnie pomożemy i Tobie.