Wsparcie psychologiczne w Centrum Rozwoju Osobistego i Terapii

szczęśliwe i uśmiechnięte dzieciCentrum Rozwoju Osobistego i Terapii oferuje profesjonalne wsparcie psychologiczne, które jest nieocenioną pomocą dla osób, u których nie zdiagnozowano zaburzeń psychicznych, ale potrzebują specjalisty, by poradzić sobie z trudną sytuacją i przepracowaniem traumy. Wsparcie psychologiczne to krótkotrwała forma pomocy. Obejmuje on kilkanaście spotkań, po których pacjent czuje się znacznie lepiej i jest gotowy do samodzielnej pracy nad sobą. Często wsparciem psychologicznym obejmowani są także pacjenci wymagający psychoterapii, z zaburzeniami. W ich przypadku usługa taka to dobre przygotowanie do dalszej pracy ze specjalistą i nakierowanie na właściwe tory w oczekiwaniu na dalszą terapię.

Jaki jest przebieg spotkań z psychologiem w ramach wsparcia?

Spotkania z psychologiem w ramach wsparcia psychologicznego przebiegają inaczej niż w przypadku innych terapii. Jest to czas dla Ciebie, możesz poświęcić go na wyrażanie uczuć i poszukiwanie ich źródeł. Psycholog w tym czasie pomaga Ci w nakierowaniu uwagi na problemy, które możesz przezwyciężyć. Spotkania sprawiają, że pacjent ma większą kontrolę nad swoim życiem, a poczucie bezsilności zmienia się w planowanie konkretnych działań. Nasze terapeutki chętnie Cię wysłuchają i pomogą w trudnych chwilach.